Jeg oversatte følgende fra en.wiktionary.org til dansk med google translate

A crafty but underhanded deception.
A trick played out as an ingenious, but artful, ruse.
A strategic maneuver that uses some clever means to avoid detection or capture.
A tactical move to gain advantage.
(archaic) Something made with technical skill; a contrivance.

En slug, men underhandet bedrag.
Et trick spillede ud som en genial, men kunstig, ruse.
En strategisk manøvre, der bruger nogle kloge midler til at undgå detektion eller indfangning.
Et taktisk træk for at få fordel.
(arkaisk) Noget lavet med teknisk dygtighed; en contrivance.


Agerbos Side