Jeg vil denne note skriver om radiologi i sundhedsvæsenet, om retssager og domme mod AI i socialvæsenet, og om at AI i retsvæsenet ikke duer
Skriv til mig, hvis du have links nu (mogensagerbo@mail.com)

Agerbos Side